Wool Campaign Day

Hver januar får vi besøk av verdens beste saueklippere, ledet an av Dyre Flatø Nessa. Det er reneste Wool Campaign day her på #Klostergarden! De eminente klipperne våre kommer her på to dagers oppdrag for å klippe hele flokken vår som nå er på rundt 650 sauer og værer. Klipperne reiser året rundt fra gård til gård, men spesielt januar og august er de på disse trakter. Flinke arbeidsfolk og hyggelige karer!