VisitUtstein

Klostergarden har fått midler til et forstudie for å undersøke om et bedriftsnettverk kan danne grunnlag for et samarbeid mellom flere aktører her ute. Det er Utstein Kloster Hotell som initierte mulig samarbeid, og ba Klostergarden om å lede prosjektet. Bedriftsnettverk er en gruppe bedrifter som ønsker et samarbeid om felles mål og strategier. Ordningen gjelder i hovedsak for bedrifter innen grønt reiseliv med ambisjoner om vekst og nyskaping gjennom samarbeid. For lokalmatprodusenter er det i hovedsak forpliktende produsentsammenslutninger som vil gjelde.

Tilbudet består av en 3-faset prosess for å legge et best mulig markeds- og forretningsmessig grunnlag for et samarbeid som bidrar til at aktørene sammen når målene på en mer effektiv måte gjennom et forstudie, et forprosjekt og et hovedprosjekt. Landbruksvirksomhet skal ha positiv effekt av et slikt beddiftsnettverk, i tråd med intensjonene i regjeringens Strategi for reiseliv basert på lanbrukets og reindriftens ressurser.

Per i dag har vi mottatt støtte for et forstudie, hvor aktører som Utstein Kloster, Utstein Kloster Hotell, Pilegrimsgarden, Galleri Utstein og Rennesøy kommune som forvalter Fjøløy Fort er interesserte aktører p.t.. I første omgang har vi startet med å etablere en felles kalender for allerede eksisterende aktiviteter hver enkelt aktør har her ute per i dag, og vurdere et fundament for en eventuell fremtidig samarbeidsavtale. Sjå kalenderen her!