Ville og vakre

Da er villsaulammene hentet hjem fra Holmen. Nydelige vesener!

Villsau er av rasen gammelnorsk sau. Noen kaller dem også for steinaldersau, ursau eller utegangersau. Denne sauetypen er i henhold til Norsk Sau og Geit rester av den opprinnelige norske/europeiske landrasen. Landrasen var nesten utdødd for bare noen tiår siden, men sauebønder i Norge har drevet aktivt bevaringsarbeid, noe som har bidratt til å holde antall utegangersau på et noenlunde stabilt nivå. Her på Utstein har det vært utegangersau siden 1996, før det hadde vi spelsau på samme beiteområde.

Utegangersauene er små og hornet. De har kort, pigmentholdig og finfibret bunnull med grove dyrehår og litt lenger, grovfibret dekkull. Utegangersauene har et sterkt flokkinstinkt og gode moregenskaper.

Kjøttet fra utegangersauene har en særegen smak, med større preg av vilt enn vanlig norsk kvit sauerase. Kjøttet er også mer salt, noe som trolig har en sammenheng med at de beiter og har tilhold nær sjøen.

Norsk Sau og Geit anslår at det er  mellom 15 000 og 20 000 utegangersøyer på landsbasis.