Vær-effekten

I dag har vi tatt alle lammene, gimrene og sauene hjem og nærmere selve gardstunet. Vi starter nå på det som kalles naturlig brunstsynkronisering. Naturlig brynstsynkroniesering basert på vær-effekt. Akkurat, det heter det. Fint skal det være.

Søyene viser rett og slett dårligere brunst hvis de ikke er i nærheten av vær før parringen tar til. Derfor starter parringen med en gradvis introduksjon av søyene som forhåpentligvis da vil komme i brunst omtrent samtidig.

Værene og søyene har vært helt adskilt nå i et par måneder. Da skal de ikke kunne se, høre eller lukte hverandre. Nå er vi rundt 21 dager før det vi ønsker skal være brunsttoppen og startet derfor synkroniseringen ved å slippe noen risbitter ut på egne jorder med henholdsvis sau og gimrer.