Uro for brattlendte bruk

– Jordbruket er framleis ryggrada i Bøverdalen. Men alt er meir tungvint og arbeidskrevjande her. Vi får stadig mindre att for strevet. Er det meininga at vi skal halde landskapet grønt og husa i stand for alle turistane som reiser etter vegen?, skriver Bondebladet 23.05.07.

Det er slike tankar bøndene Arnstein Rusten og Syver Ole Marstein i Bøverdalen, like innunder Jotunheimen, gjer seg.

Både har sett korleis nettoinntektene frå gardsdrifta har skrumpa inn år for år, driftsmidel kostar meir og innleidd hjelp, spesielt handverkarar, blir stadig dyrare.

Les hele artikkelen i Bondebladet med intervju av også Elin Schanche her.