Taper på statens forslag

Storbonden har regnet litt på hva vi taper på regjeringens tilbud til bøndene og er svært skuffet over Høyre.

“– Jeg kan godt tåle et jordbruksoppgjør som ikke gir meg så mye mer så lenge mindre bønder får et godt oppgjør. Men dette forslaget er en dramatisk reversering som slår ut for både små og store bønder i Rogaland, og jeg håper at Bondelaget får fjernet forslaget om å kutte i beitetilskuddet i innmark. Det er det som rammer bønder i Rogaland hardest, sier Rettedal.”

Les hele artikkelen her på aftenbladet.no eller her:
Screen Shot 2017-05-10 at 11.56.46