Styrer på for svin og sau

Storbonden har blitt valgt inn i styret i Norsvin Rogaland. Norsvin er et samvirkeforetak (SA) eid av norske svineprodusenter. Konsernet jobber med avl på gris og distribuerer livdyr og sæd fra seminstasjon til kunder både i Norge og utenlands. Norsvin arbeider aktivt med samfunnspåvirkning når det gjelder svinenæringens rammebetingelser og i å synliggjøre svinenæringen som en viktig aktør i norsk næringsliv. Anders skal være med å jobbe på regionalt nivå.

Han har også nylig fått gjenvalg i Norsk Sau og Geit sitt lokallag på Rennesøy. Så nå blir det ordnings på svine- og sauesaker, det kan vi love. :0)