Storbonden på Klostergarden

“Åforvalte og drive Klostergarden var aldri ei plikt for Anders Schanche Rettedal. Det var ei lyst som fekk lov a vekse fram”, skriver Norsk Landbruk i profilintervju av storbonden vår i sin siste utgave av magasinet.

Les hele intervjuet her + her.