Slutten på noe, begynnelsen på noe annet

Tiden har gått. Parringssesongen tok vel 6 uker. Vi hadde lysing (ultralyd) på sauene i begynnelsen av januar, og i år får vi godt over 1250 lam. En del av lammene våre har imidlertid fått toxoplasmose og kommer til å miste lammene sine eller er allerede tomme.  Toxoplasmose er en parasitt, som er ganske utbredt blant pattedyr i Norge. Hovedverten for parasitten er katter og mellomverten er sau. Kattene selv blir ikke særlig syke, men for sauen kan dette arte seg som abort. Det kan også smitte over til gravide kvinner.

Sauene og lammene er nå innendørs, de er klippet og storbonden har ordnet logistikken foran lammingen. Dyr i ulike stadier av graviditet og med ulikt antall lam skal ha forskjellig fôring. Det er viktig at de nå får den oppbyggingen av næringstilskudd og mineraler som de trenger for å være klar til lamming og gi næring til lammene de skal fø frem.

Nå har også en del av sauene fått Pulpanyre-vaksine. Pulpanyre er en akutt dødelig sykdom som for det meste rammer lam. Man kan finne lammet dødt uten at det har vist særlige tegn på sykdom i forkant. Andre ganger kan lammene vise ustøhet, pustevansker og kramper. Dersom man ikke vaksinerer, kan det forekomme store tap i besetninger på grunn av pulpa­nyre. Vi behandler leggelammene om høsten, og vi behandler alle sauer og lam for dette to til seks uker før lammingen tar til. Vaksinen gir beskyttelse til lammene via antistoffer i råmelken de får etter fødsel.

Nå venter vi spent på når det første lammet skal komme her til storfamilien på Utstein.