Seminkatalogen – med vær fra Utstein

Sauene, gimrene (toåringene) og lammene hentes i disse dager inn og så klargjøres det til paring. Noen pares med værer fra egen gard, men mange skal få semin fra noen av Norges beste værer. Nå er seminkatalogen for 2017 kommet. Det er som IKEA-katalogen før Internett for oss sauebønder; The ultimate guide to quality sperm for the mating season. :0)

Seminkatalogen har en oversikt over aktuelle eliteværer som kan brukes i avlsarbeidet. Tanken bak en slik oversiktskatalog er at flest mulig skal kunne bruke de aller beste værene i landet for sitt avlsarbeid, og dermed også få en rask avlsfremgang. Samtidig er det mer smitteforebyggende enn slik man tidligere gjorde det, da man kjørte værene rundt til ulike garder og dermed kunne bringe med seg smitte.

Så hva ser vi etter da, i denne seminkatalogen? Hva er utvelgelseskriteriene? Det varierer selvsagt fra gard til gard hva man velger å vektlegge. Sauebønder har forskjellig fokus; noen fokuserer på morsegenskaper og andre fokuserer på slaktevekt og slaktekvalitet på avkom de respektive værene har avlet frem tidligere.

Her på Utstein ser vi etter værer med høy indeks og værer som kommer fra andre slekter enn de slektene våre sauer kommer fra. Så forsøker vi å se hvordan de ulike egenskapene hos disse værene kan matche egenskaper hos sauene våre.

I år er vi også så heldig at vår egen Klosterjohan er valgt ut som elitevær blant suffolkene. Stas!