Rekruttering av #ungebønder

Storbonden var på Landbrukskonferansen 2013 i dag og hadde innlegg om våre erfaringer med å overta gard og innspill til rekruttering av unge bønder til næringen.

Han fokuserte på utdanning og kompetansekrav i næringen, bedre rammevilkår for nystartede bønder og at både bønder og andre bør være synlig stolt av hva vi bidrar til og produserer. Han snakket også om mangfoldet og mulighetene i næringen, variasjonen i arbeidsoppgaver og viktigheten av nettverksbygging.

Presentasjonen finner du på vår slideshare-konto.

Foredrag rekruttering