Overskuddsgrønnsaker

Vi har spurt matvarebutikkene i nærheten om det er mulig å få overskuddsgrønnsaker som allikevel skal kastes eller destrueres. Dette kan nemlig bli godt tilleggsfôr til grisene som går ute i skogholtet her hos oss.

Vi sjekket med alle matvarekjedene i nærområdet og COOP i Vikevåg ville gjerne gi oss muligheten til det. Nå henter vi kasser hos dem to til tre ganger i uka. Bra for dem og bra for oss! Da får grisene fine grønnsaker og butikken slipper å destruere helt grei mat.

IMG_8726

I enkelte andre land enn Norge har det blitt satt ned forbud om destruering av mat fra butikker, men kanskje kan dette løses på en grei måte uten offentlig påbud slik vi har gjort det her?