Utstein Gard

Klostergarden har sitt utspring i Utstein Gard, nærmeste nabo til Utstein Kloster, Norges eneste bevarte middelalderkloster. Den produksjonen vi har i dag bygger på generasjoner av kunnskap og ektefølt engasjement for jordbruket og dyrehold. I dag drives Utstein Gard av Inger Lise og Anders Schanche Rettedal, som 11. generasjon. Vi har rundt 600 vinterfôra sau, 1600 slaktegris, 15-30 utegående gris, 27 ammekyr og et stort kulturlandskap å holde i hevd. I tillegg har vi nylig etablert et gardsutsalg, like nedenfor klosteret.

Navnet Utstein skriver seg opprinnelig fra et lite skjær vest for Klosterøy, hvor garden og klosteret ligger. Utstein opptrer i historiske kilder som kongsgård alt på 800-tallet.

Selve klosteret ble oppført rundt år 1200. Klosteret er det eneste fullt bevarte middelalderklosteret i Norge. Bygningene og området har opp igjennom tidene blitt brukt allsidig og har vært både høvdingesete, kongsgård, kloster, herregård og slektsgard. Klosteret har vært et maktsentrum og eide i sin tid store gardparter over hele Rogaland. Garden har også drivende for avlsarbeid på sau siden 1700-tallet.

Klosteret hadde i 1640 underlagt seg eiendommer fra Sokndal i sør til Skånevik, Sveio og Vikebygd i nord. Det var ellers eiendommer i Hå, Time, Klepp, Sola, Randaberg, Sandnes, Stavanger (Madla), Rennesøy, Finnøy, Forsand, Strand, Hjelmeland, Suldal, Sauda, Tysvær, Vindafjord, Karmøy og Haugesund.

Utstein Gard har vært en slektsgard siden 1700. Frem til 1934 var selve klosteret våningshuset på garden. Det er en rik og sammensatt historie som danner grunnlag for den gardsdriften og det utgangspunkt vi har i dag. En gard eies ikke, den forvaltes, fra en generasjon til den neste. Vår drift er et resultat av det arbeidet som har blitt lagt ned før oss, de valg som har blitt gjort. Og det vi gjør i dag gir et utgangspunkt og muligheter for generasjonene som kommer etter oss. Det er bondens viktigste jobb; å ta utgangspunkt i de ressursene man er gitt, og lage enda bedre forutsetninger for de som kommer etter. For vi er del av noe større. En kulturarv. Det handler om det vi har, og det vi er.