Nytt styremedlem i Norsvin

Storbondens mor, Elin Schanche, er innstilt som nytt styremedlem i Norsvin.

Norsvin er et samvirkeforetak (SA) eid av norske svineprodusenter. Konsernet jobber med avl på gris og distribuerer livdyr og sæd fra seminstasjon til kunder både i Norge og utenlands.

Norsvin arbeider aktivt med samfunnspåvirkning når det gjelder svinenæringens rammebetingelser og i å synliggjøre svinenæringen som en viktig aktør i norsk næringsliv.

Elin har selv vært bonde og stolt gardseier av Utstein Gard i mange år, vært leder av landbruksavdelingen i Sparebank 1 SR-Bank og ledet næringsutviklingsorganisasjonen Greater Stavanger. Hun har bred styreerfaring, blant annet fra Landkreditt Bank, Sirdal Vekst, Gilde Vest og Stavanger Aftenblad. Elin sitter også i dag som medlem av fylkestinget og fylkesutvalget i Rogaland for Høyre, hvor hun er gruppeleder for Høyres fylkestingsgruppe. Hun er alltid veldig engasjert i samfunnet rundt seg, og det er vi veldig stolt av!

Her er Elin avbildet med sin mann og tidligere grisebonde, Jone Gudmestad, ved sin side.

20140217-093719.jpg