Nortura Proff med restauranter på besøk

Hyggelig besøk av Nortura PROFF og Asko med restauranter i fra matregionen i begynnelsen av mai! De fikk høre om vår historie, lokalmat og fikk sjå lam, storfe og utegris, samt grønnsakshagen vår og potetåkeren til Gyda Gård.