Næringslivsprisen i Rennesøy

Storbonden tok i mot næringslivsprisen i Rennesøy på vegne av garden i midten av september. Flott statuett som Næringsforeningen i Stavanger-regionen sin ressursgruppe deler ut hvert år. Tusen takk for prisen og for at dere setter pris på det arbeidet vi gjør! Vi er enormt stolt av denne utmerkelsen fra næringslivet rundt oss. Det bygger på generasjoner av kunnskap og identitet her på Utstein. Og gode samarbeidpartnere og produsenter gjør at vi får til mye mer sammen enn hver for oss!

(Foto lånt med stolthet fra Bygdebladet.)