Munkene har gjenoppstått!

Munkene i klosteret har gjenoppstått! Vertene ved Utstein Kloster er nå ikledd kapper som munkene eller lekmennene ved klosteret hadde, for å gi det mer genuint opplevelsespreg.

Utstein Kloster var i sin tid tilknyttet augustinermunkene, og kirken var viet til St. Laurentius, underlagt biskopen i Stavanger. Utstein er landets eneste bevarte klosteranlegg fra middelalderen, med både kirken og nedre etasje av øst- og sørfløyen stående og i bruk. På det meste bodde det ikke mer enn 10 – 12 brødre her ute, men med mange flere tjenestefolk som sto for gårdstell, husbygging og matlaging. Klosteret hadde betydelige jordeiendommer og kunne brødfø omtrent 250 mennesker årlig. Klosteret ble overtatt av kongen i 1536/37 og gikk siden over til Garman/Schanche-slekten fra 1700.

Klosteret har åpent hele sommeren, se nettstedet deres for åpningstider.