Med statsråden til Berlin

Gardsfruen var invitert av Landbruks- og matminister Jon Georg Dale til å delta i Næringslivsdelegasjonen hans på Grüne Woche nå i januar. Sammen med et knippe andre deltakere fra mat- og reiselivsnæringa gav hun råd til ministeren om lokalmat og landbruksbasert reiseliv. Gjevt for Klostergarden å bli invitert med på ein slik tur og ikke minst mulighet. Storbonden fulgte også med til Berlin. Vi fikk mange innspill med oss ned, takk til alle som på sosiale medier, telefoner, lunsjmøter og treffpunkter gav innspill på disse problemstillingene; hvordan øke andel lokalmat i Norge? Hvordan kan måltidsopplevelser øke attraktiviteten til Norge som destinasjon? Hvordan skape mer entreprenørskap innen mat/drikke/reiseliv?

Opplevelsesbasert reiseliv og landbruksbasert reiseliv er avhengig av et aktivt landbruk over hele landet. Gardsfruen snakka mye om det og om å skapa ein nasjonal merkevare med regionmerkene som leverandører inn under det, slik at turister som kommer til Norge blir møtt av ein sterk merkevare . Kan vi for eksempel bruke ‘Foods of Norway’ som merke og la lokalmatkonsepter og -produkter som Rørosmat, mat fra Jæren, cider fra Ciderhuset, eplemost fra Grønvik Gård, (verdens yngste og beste) øl fra Skjolden Hotell, Polarlam osv tilbys under det. Med den tunge satsingen som nå foregår fra EU med Enjoy! it’s from Europe, trenger vi ein entydig sterk merkevare også for Norge. Det blei også snakka mye om å lage fleire regionmerker med klassifisering, som man har for vin i Frankrike, inn under det, det er interessant. Det skaper også større grobunn for matturisme.

16003090_10158259281290438_2435646088813969767_n

For å fremme lokalmat rundt omkring i landet burde Norge også gi støtte på eit stabilt og likestilt nivå til flere matfestivaler enn ensidig til Matstreif og for så vidt IGW, og støtte opp om arrangementer som fremmer lokalmat landet over, slik Det norske måltid gjør.

Og er vi flinke nok på koblingen reiseliv/mat? Her tror vi det er mye å gå på. Har turistdestinasjonene nok lokalmatfokus, er gardsturisme eller opplevelsesbaserte reiselivsprodukter konseptualisert og utviklet? Kan man kombinere turistinformasjon med spesialbutikker for lokalmat? Kan vi begynne å snakke om at det koster penger å produsere god trygg norsk mat, og at da må man ikke bare snakke om hvor billig maten bør være? Kan vi klare å utvikle lokalmat, uten en god markedsregulering i bunn? Når Norge nå satser på gründere, legges det nok investeringsstøtte i kombinasjonen reiseliv og landbruk, hvorfor betaler hoteller som satser på lokalmat høyere mva-sats enn bensinstasjoner, kan man stimulere til at offentlige prefererer lokalmat og norske råvarer i sine anbud? Læringeordninger, trainees i landbruket. Disse rammevilkårene og langt mere til ble diskutert i møtene.

I  forlengelsen av det, og med tanke på fokuset på digitalisering i landbruket, kan vi tenke digitalisering også inn mot forbrukere? Vil det være mulig å lage en app som kan scanne varer og få frem hvor det er produsert? En slags forbukertilpasning av lokalmat.no, direkte fra varen til din egen mobil? Sporbarheten gir muligheten og da får man tydeliggjort i hvilke områder eller på hvilken gard produktene kommer fra. Når man kan teste varer for allergi og gluten, kan kanskje det også være mulighet. Når du scanner Klosterlam i ein butikk, så kan du for eksempel få opp våre produkter og bilder/film fra våre produsenter. Daglivarekjedene med sin dominerende makt over kjøpsmønsteret og vareutvalget vårt har også et særegent ansvar for å bidra til at andelen lokalmat øker i dette landet.

Sist, men ikke minst, hvis vi virkelig tror på at reiseliv og landbruk er ein viktig del av næringslivet, kan Norge ta steget ut og arrangere ein verdensutstilling på mat og helse?! Vi har en antibiotikabruk på dyrehold i dette landet som er enestående, vi eksporterer genmateriale på dyr til verden fordi det er så bra, vi har ren mat, trygg mat, vi har særegen mat og en fantastisk kombinasjon av mat, kultur og natur. Igjennom et Expo til Norge på tema mat og helse vil vi virkelig kunne selge Norge som destinasjon både før, under og etter selve utstillingen. Vi konkurrerer i idrett og kokkekunst, men tenk hvilken verdiskaping det ville gitt og som ville blitt lagt igjen i et OL i næringsliv, forskning og teknologi. Med mat og helse som tema. Ideen er sådd, muligheten er der, er Norge klar for slikt et løft?

32421635535_48f3712f1c_o

Norge skal nå målet om 10 mrd omsetning av lokalmat innen 2025 og vi har gitt råd om hvordan vi skal lykkes med det og få en bedre kobling mellom reiseliv og landbruk. Det kommer til å gå bra.
16142649_10158259281130438_5354393697743224387_n

Norges stand på IGW var imponerende, med flotte produkter og representanter fra norsk mat- og reiseliv! Vi savnet ikke mye der nede, men skulle gjerne sett at det var både mat og personer fra vår egen region, Rogaland, representert på IGW. Også i regjeringens strategi for landbruksbasert reiseliv som ble lansert der nede.

(Bilder: Landbruks- og matdepartementet + Inger Lise Rettedal)