Made in Norway #890

Utstein Kloster og Klostergarden har sendt inn felles bidrag til Avinor sin kampanje Made in Norway. Her vil Avinor som sitt samfunnsoppdrag vise frem og heie på personer og bedrifter som gjør en utrettelig innsats for norsk verdiskaping – som skaper ideer, produkter og arbeidsplasser. Etter hvert vil de også åpne for at alle vi kan stemme fram våre favoritter blant norske verdiskapere.

Da håper vi selvsagt at dere vil stemme på oss!; Norges eneste bevarte middelalderkloster og en historisk gard i stadig utvikling. Utstein Kloster og Klostergarden samarbeider om å øke attraktiviten til en allerede godt besøkt kulturattraksjon. Dette i en region rik på jord, energi og ideer. Det var her Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike og i denne regionen Norges oljerikdom så sin begynnelse. Vi er landets beste på verdiskaping og innovasjon, fordi vi alltid har evnet og alltid vil evne å sette sammen kjente ting på nye måter. Dette er Norges mest spennende skattekiste for mat og vi har kulturlandskap her i vest som er så vakkert og ekte at det river i hjertet.

Se vårt bidrag her!