Lysing og saueklipping

Januar er en viktig måned i saueholdet. Da tar vi ultralyd (lysing) av samtlige sau, gimrer og fjorlam for å se hvor mange lam vi skal få i årets sesong. Vi får da inn en jordfar, kan man si, som forestår selve ultralyden. Han har en skjerm og scanner alle vommene, da kan han se hvor mange lam hver enkelt sau skal ha, og om det er synlig sykdom. Enkelte sauer kan for eksempel få sykdommen toxoplasmose hvor man mister lam, som kan sees på ultralyd. I år har vi ikke sett noen slike tilfeller, det er godt.

IMG_8669

Vi er så heldig at det er gode Rolv Gravdal og hans folk som kommer og klipper hos oss her på Utstein. Rolv er ubestridt mestvinnende Norgesmester i klipping og har deltatt i VM i saueklipping. Det e jysla gjildt når han og hans folk kommer hit til gards for å klippe!

Sauene, gimrene og lammene er nå alle innendørs, og klippet og klare til årets paringssesong. Rundt 680 sauer og lam har fått av seg ulla. Vi klipper våre sauer og lam to ganger i året. Da har dyra mindre ull når paringen tar til. Det gjør det lettere for oss å håndtere – og vi velger å tro at dyra også har det bedre med det. I tillegg viser lammene bedre tilvekst, fordi de fysiologisk spiser mer når de ikke har masse ull. Når ulla så vokser ut igjen fortsetter de å spise mye, noe som er bra i forhold til fostring av nye lam.

IMG_8654

Her er gode Geir Gudmestad og Mikael i arbeid.

I lysingen ser det ut til at vi får over 1200 lam i år, nå er mye av forberedelsene lagt og vi må begynne jobbing med riktig fôring. Etter lysing og klipping ordner storbonden logistikken foran lammingen. Dyr i ulike stadier av graviditet og med ulikt antall lam skal ha forskjellig fôring. Det er viktig at de nå får den oppbyggingen av næringstilskudd og mineraler som de trenger for å være klar til lamming og gi næring til lammene de skal fø frem.