Lykkeland!

Stas! Når drømmemannen fra Amerika og gardsjenta fra Rogaland i Lykkeland har «the talk» om kapitalisme og kommunisme, så er det på Rabnafjell på Utstein. Her har mang ein gutt og mang ei jente snakka sammen før, og mange skal gjera det igjen. Om kapitalisme og annet. Slik er livet. Takk til NRK for kreditering for opptak.