Litt ros

Vi er stolte over å ha med to produsenter til Klostergarden som fikk kvalitetsprisen til Nortura for sine leveranser av lam i 2013.

Nortura deler ut prisen til de som scorer best i forhold til konsernets ROS-analyse, det være seg resultat, oversikt og slaktedata for ulike dyreslag. Produsentene deles inn i grupper etter antall levert slakt. De med høyest poeng innen hver gruppe får kvalitetspris.

Både Jone Gudmestad, tidligere storbonde på Utstein, nå forpakter av nabogarden her, og Dag Galta på Sørbø, fikk pris-tallerken under kretsårsmøtet nå i vår. De leverer begge lam under varemerket Klostergarden. Deres leveranser i 2013 ligger altså da i landstoppen hva gjelder slakteklasse, fett og slaktevekt.

Det viser at bøndene i vårt nærområde (og som vi selv lærer en hel haug av) er svært dyktige på sau.

Salute!