Leder i Norsk Suffolklag

Storbonden har blitt ny styreleder i Norsk Suffolklag. Sauerasen Suffolk er Storbritannias eldste og mest utbredte raser.

Her på Klostergarden har vi hatt Suffolk i avl i en årrekke. Dette er gardsfruens yndlingssauer.

Suffolkværer er mye brukt i brukskrysninger på grunn av sin raske tilvekst og god kjøttfylde. Suffolk er kjent for lette lamminger og er gode morsøyer med godt instinkt og god laktasjon.

Styret i Norsk Suffolklag jobber med fokus på semin og medlemsverving. Her ser du mer informasjon om det nye styret i Norsk Suffolklag.