Last sheeps standing

De var rundt 600, nå er det bare 8 igjen inne i fjoset. Storbonden venter og venter – og venter, på at de siste åtte sauene skal lamme. Nå er resten av sauene og lammene ute på beite her på Klosterøy. Her har de gått på dyrket mark, men er nå på kulturbeite og innmark. Slik skal de gå og pleie kulturlandskapet her ute på Utstein, frem til i høst.

DCIM100MEDIA

Oversiktsbilde av Utstein gard og Utstein Kloster, tatt av Svein Kristiansen litt tidligere i år.