Lambspotting

Litt over 1500 lam i vente her på Utstein Gard i år! Her er noen av de vordende mødre etter lysinga som ble gjennomført i midten av januar.

Hvert år tar vi ultralyd (lysing) av samtlige sau, gimrer og fjorlam for å se hvor mange lam vi skal få i årets sesong. Vi får da inn en jordfar som forestår selve ultralyden. Han scanner alle vommene, og ser med det hvor mange lam hver enkelt sau skal ha, og om det er synlig sykdom. Enkelte sauer kan for eksempel få sykdommen toxoplasmose hvor man mister lam, dette kan faktisk sees på ultralyd. I år har vi ikke sett noen slike tilfeller, det er godt.

Etter lysinga og klippinga er mye av forberedelsene lagt og vi må begynne å jobbe med riktig fôring. Nå planlegger vi for logistikken frem mot lammingen. Dyr i ulike stadier av graviditet og med ulikt antall lam skal ha forskjellig fôring. Det er viktig at de nå får den oppbyggingen av næringstilskudd og mineraler som de trenger for å være klar til lamming og gi næring til lammene de skal fø frem.