Kunsten å slakte

Denne uken har vi av alle ting vært på slaktekurs sammen med foreningen Norsk Sau og Geit her i Rennesøy. Stian Espedahl fra Nortura loste oss igjennom avliving, slakting, utvomming, partering og håndtering av kjøtt. Vi kunne se at dette var en fagmanns arbeid.

Espedahl har vært ved Nortura i 17 år, og var umåtelig og synlig stolt over arbeidsplassen sin og yrket som slakter. Og det så lekende lett ut da Espedahl viste sine kunster, men det er nok mye vanskeligere å gjøre dette selv på en like god måte. Det skal vi glatt innrømme.

Her forteller Norturas Espedahl om hvordan vi skal behandle kjøtt.

Slakting er en helt naturlig del av det å drive dyreproduksjon, vi må slakte for å få kjøtt til å spise. Nortura foretar per i dag all slaktingen for oss.

Å kunne slakte selv er imidlertid nødvendig både når dyr blir syke eller får skader, men det er også nyttig kunnskap å ha i forbindelse med jakt og i forhold til hjemmeslakt for eventuell matproduksjon.

Noen key takeaways:

  • Ha respekt for dyret og behandle det fint.
  • Pass på å ha god hygiene.
  • Ha et bevisst forhold til hvor man skal foreta slaktingen, dyret skal for eksempel ikke være i kontakt med jord for å unngå å få i seg bakterier.
  • Det er viktig å ha rett redskap til avliving og til partering.
  • Hvis det kommer noe skitt inn på kjøttet under partering, er det viktig at man ikke vasker det i vann – da kan det utvikle seg bakterier som gjør at kjøttet ikke vil være tilrådelig å spise.
  • Kontakt en fagmann om du ikke vet hvordan du skal gjøre det, dette er ikke noe du bør gjøre hjemme uten å vite nøyaktig hva du holder på med!

Vi går nok til ekspertisen hvis det er tid til det. 😉