Klosterlam

Klosterlam har sitt utspring i området rundt Utstein Kloster, Norges eneste bevarte middelalderkloster. Det er på denne historiske grunnen vi produserer kanskje noe av det mest smakfulle og møre lammekjøttet i landet.

Vi har i dag rundt 45 flinke lammeprodusenter i nærområdet som leverer lam til Klostergarden, etter strenge kvalitetskriterier for fett, kjøttfylde og størrelse. Kun lam som oppfyller disse kriteriene kommer på markedet som Klosterlam. Klostergarden mottok i 2016 Spesialitetsmerke for våre Klosterlam. Denne utmerkelsen er et resultat av gode råvarer hver og én av våre 46 sauebønder leverer. Det er en anerkjennelse for å satse på kvalitet, og for langsiktig og målretta arbeid med å bygge et varemerke basert på stedsopprinnelse og historie.

Spesialitet garanterer deg en unik smaksopplevelse. Fagjuryen for Spesialitet hos Matmerk mente dette er et utrolig saftig og smaksrikt lammekjøtt med en tydelig opprinnelse og historie. Regionen nord for Stavanger i Rogaland er kjent for å levere tidlige lam av god kvalitet, fordi kystområdet har frodig beite fra tidlig vår. Lam fra Klostergarden er utvalgt etter kriterier for kjøttfylde og størrelse.  Det er kjøttfullt, mørt og saftig og skiller seg ut fra standard lammekjøtt.

For mer informasjon om Klosterlam og utsalgssteder, se kampanjenettstedet vårt klosterlam.no.