Kåringskandidatene

I dag har vi hatt besøk av verifiserte dommere i Væraringen. De vurderer våre utpekte kåringskandidater ut i fra ullkvalitet, ullmengde, ulllengde, eksteriør og bein.


Kåringen av værlam er det første vi gjør for å velge ut fremtidige avlsværer. Etter kåringen settes de beste kårede værlammene inn som prøveværer til avkomsgransking i væraringen.

Salg av de kårede værlammene er óg et viktig tiltak for å spre den avlsmessige fremgangen til de som ikke selv driver aktivt avlsarbeid i egen besetning. Vi driver aktivt avlsarbeid her på Utstein.

Fornøyd storbonde! God uttelling og tre sløyfer for de ekstra ekstra fine værlammene. #stas