Jubileumsbok

Rennesøy og Mosterøy Sau og Geit kunne stolt feire sitt 50-års jubileum i 2013, og på tampen av året ble boka «Sauen på dei grøne øyane» utgitt. Det er en bok om sauen og sauedriftas historie, om avl og sauehelse, om livet som sauebonde og det organiserte arbeidet i saueavlslaget, skriver styret i foreningen i forordet.

bilde 2

Jubileumsboka til Rennesøy og Mosterøy Sau og Geit ser slik ut.

Boka har nydelige bilder og fortellinger om ulike tidsepoker og garder her i området, om oppturer og om nedturer, og om de dyktige sauebøndene vi er stolte av å samarbeide med. Her står det også om Utstein Gard, og hvilken rolle garden vår har spilt for sauehold gjennom århundrer.

Vi synes styret i Rennesøy og Mosterøy Sau og Geit og de som har skrevet og redigert boka har gjort en kjempejobb!

bilde 1

I boka er det mye god lokalhistorie og bilder. Her ser vi et flott bilde av Elin Schanche (storbondens mor) i fjoset, tatt av Stavanger Aftenblad i løpet av de åra hun og Jone Gudmestad drev Utstein Gard.

Boka kan kjøpes ved å kontakte styret i Rennesøy og Mosterøy Sau og Geit. Du kan også få tak i den ved å kontakte biblioteket i Rennesøy eller Rennesøy kommune.