Hver sitt valg

Blant økonomer, journalister og entreprenører velger Norges Handelshøyskole i år også å promotere gardsfruen og med det bondenæringa i markedsføringa av studiene sine. Sjå berre her!

#akersolutions #equinor #gladmat #detnorsketeatret #nortura #klostergarden #matmanifestet #matregionen