Høy vannstand!

I januar og februar har det vært ekstrem høy vannstand på Utstein og hele Vestlandet. Den ene dagen var det varslet 190 cm over nullpunktet, hvilket tilsvarer rundt 70 cm over gulvet i gardsutsalget. Vi evakuerte derfor gardsutsalget og flyttet varer til tryggere plassering. Det ble ikke riktig så ille, men det var vann godt og vel 40 cm opp fra gulvet. Heldigvis er bygget designet for å tåle dette. De andre sjøhusene våre fikk også oversvømmelser.

Foto: Mathies Erlandsen