(G)ullfint!

Sauene, gimrene og lammene er nå innendørs, og klippet og klare til årets lamming. Rundt 700 sauer og åringer har fått av seg ulla.

Vi klipper våre sauer og lam to ganger i året, før paring og før lamming. Vi klipper dem ganske tidlig før lamming, fordi sauene da har lang nok ull når de skal ut på beite i fra april av. Det har også noe med energiinntaket deres å gjøre. Lammene spiser mer når de har lite ull, når ulla da vokser ut igjen, så fortsetter de med de høye energiinntaket, men da blir det vekstfremmende for dem. Det samme gjelder for paring. I tillegg blir det mer renslig inne i fjosene, noe som også er greit om man har litt stor besetning.

Til slutt må vi få si at klipperne som kommer ut hit til oss er spesielt hyggelige, alltid kjekt å ha dem på besøk!