Gratulerer til RE-NAA med to stjerner i Michelin!

GRATULERER MED TO STJERNER, RE-NAA!

Vi på Klostergarden er umåtelig stolt over å være råvareleverandør av dielam til Norges fremste restaurant! Vi er også så glad for å få være med i lærlingeprogrammet til Renaa, hvor deres unge stjernetalenter deltar i gardsarbeid og lamming for egenhendig å kjenne til hele verdikjeden.

Dette bildet fra Aftenbladet er bare helt magisk, og illustrerer så godt lidenskapen til Sven Erik Renaa og Torill Renaa. Dere var to stjerner fra før, nå har dere fått beviset med to stjerner i Michelin. Dere løfter matnasjonen Norge. Respekt!

#matregionen #matmanifestet