God start på livet

I år ble det 1374 merkede lam tilsammen. Stor takk til sjefsbonde Jone, Anders, Inger Lise, Elin, Endre, tvillingene, Majvor, Kai Even og alle dere andre som har bidratt til god start på livet for de nye tilkomne her på Klostergarden.

Vi har lagt ut oppdateringer på Facebook og Twitter hele tiden under lammingen. Det har vært døgndrift her på garden med stor innsats fra flere. Vi har hatt mange besøkende og flinke hjelpere. En spesiell takk til de som har bidratt til å hjelpe til med kopplammene.

Ah, ingenting er som bondelivet!