Gjenvalgt til styret i Nortura SA

Gardsfruen ble innstilt og gjenvalgt til konsernstyret i Nortura SA på årsmøtet denne måneden. Hun er valgt inn for to nye år.

Nortura SA er slakteri- og foredlingskonsern innen kjøtt- og eggprodukter, og omsetter for 22,2 milliarder kroner. Konsernet henter råvarer fra hele landet og har fabrikkvirksomhet i 28 kommuner.I tillegg har konsernet flere hel- og deleide datterselskaper innen beslektet næringsvirksomhet i Norge, Sverige, Danmark og England.

Pressemelding fra Nortura om valget, kan du se her.