Generasjonsskifte

Da er første arbeidsdag unnagjort for den nye storbonden på Utstein. Jone Gudmestad og Elin Schanche har gitt over garden til neste generasjon. Fra og med 1. januar 2012 er det Anders Schanche Rettedal og hans kone Inger Lise Aarrestad Rettedal som skal forvalte garden og historien videre. Alle 573 lam, gimrer og sauer, 1450 griser, 1 hund og 1 fersk bondekåna er sams enige om at den nye storbonden kommer til å bli en verdig arvtaker.