Gardsfruen på Solamøtet

Gardsfruen har dukket opp både her og der i landet denne uka. Som representant for den grønne næringa og Nortura ble hun invitert til Solamøtet i regi av NHO mandag. Solamøtet er en viktig arena for næringslivet og politikere for å diskutere saker av viktighet for fremtiden. I år var det arbeidsplasser som var på agendaen, med fem ministere til stede og viktige næringsaktører i salen. Gardsfruens, ja – skal vi kalle det appell om å koble mat, kultur og natur, ser du kl 05:01:25 i dette opptaket fra NRK. Hun ble også intervjuet etter første sesjon av møtet om sitt «grønne skifte», etter statsministeren og før olje- og energiministeren av NRK, sjå kl. 02:03:16.

http://www.aftenbladet.no/okonomi/Folg-Solamotet-direkte-536827b.html