Gardsfruen los på Mat&Landbruk2018

Gardsfruen var hovedkonferansier på Mat&Landbruk forrige uke. Det er Norges største og viktigste konferanse innen mat- og landbruksnæringen, og samlet mellom 300 og 400 deltagere.

Konferansen arrangeres av Norsk Landbrukssamvirke og tok for seg bærekraft, helse, klima, samfunnsansvar, sirkulær økonomi og politikk. Norsk landbruk har mange fortrinn i et bærekraftig fornybarsamfunn og disse fortrinnene må vi utnytte.

Som innledere stilte Bjørn Haugland, CSO i DNV GL og landbruks- og matministeren for å nevne noen. Se nettsiden til Norsk Landbrukssamvirke for helhetlig program og mer informasjon om konferansen, i tillegg kan dere se utdrag fra konferansen på YouTube.