Gardsfruen 40 år!

Dette året er det mange jubilanter i storfamilien her på Utstein. Gardsfruen fylte 40 år 25. september. Storbonden, odelsgutten, sauer, kyr og griser, hest og hund gratulerer til den finaste og kjekkaste gardsfruen vi vet om!