Gardsbesøk av studenter og elever

I lamminga og ellers i året har vi mye besøk av skoleklasser og agronomstudenter på garden. Det synes vi er veldig kjekt! Da forteller vi om sau, lam, storfe, gris, kulturlandskap, samvirke, det vi er og det vi gjør.

Det er fantastisk å se så mange unge som vil utdanne seg i den grønne næringa vi representerer. Vi takker for besøkene og ønsker dere lykke til med veivalget, husk at dere representerer en av Norges aller viktigste næringer! Alle må ha mat, og noen må lage maten. 🙂

IMG_5648