Framtidsbonden

Bondevennens nye redaktør Bothild Å. Nordsletten har vært på besøk på garden for ein prat med gardsfruen. Dei har snakka om det personlige grøne skiftet gardsfruen har hatt, Spesialitetsmerket som Klosterlam har fått, å vera finalist i Det norske måltid, få Bedriftsutviklingsprisen i landbruket av Innovasjon Norge, og det å forstå næringa og påvirka det som en er ein del av. Les heile artikkelen i den ferske utgaven av Bondevennen her.