Fornyelse av Spesialitetsmerket!

Vi har fått fornyelse for Spesialitetsmerket for Klosterlam i tre nye år! 🤩🤩🤩 Spesialitet er et offisielt informasjonsmerke som tildeles landets beste lokalmat- og drikke. Bak merkeordningen Spesialitet står Matmerk, en uavhengig stiftelse opprettet av Landbruks- og matdepartementet (Norge). Se filmen Spesialitet laget da vi laget vårt helt særegne etikettdesign med kunstner.