Forberedelsestid

Så er vi allerede i februar. Januar har gått fort, i år også. Januar er en viktig måned i saueholdet. Da lyser vi (tar ultralyd) av samtlige sau, gimrer og fjorlam for å se hvor mange lam vi kan vente for året. Vi får da inn jordfar Geir Brattebø som forestår selve ultralyden. Han har en skjerm og scanner alle vommene, da kan han se hvor mange lam hver enkelt sau skal ha, og om det er synlig sykdom. Enkelte sauer kan for eksempel få sykdommen toxoplasmose hvor man mister lam, som kan sees på ultralyd. I år har vi ikke sett noen slike tilfeller, det lover godt. Men det er en del tomme (uten foster), de får gå på beite hele sommeren på en av naboøyene og får prøve seg igjen neste år. Kan være mange grunner til at de ikke ble befruktet, både hos sau og den aktuelle væren.

IMG_2678 (1)

Vi er så heldig at gode Dyre Nessa og Rolf Gravdal og flere til kommer og klipper hos oss her på Utstein. Det e jysla gjildt når de kommer hit til gards for å klippe!

IMG_2679

Sauene, gimrene og lammene er nå alle innendørs, og klippet og klare til årets paringssesong. Rundt 700 sauer og lam har fått av seg ulla. Vi klipper våre sauer og lam to ganger i året. Da har dyra mindre ull når paringen tar til. Det gjør det lettere for oss å håndtere – og vi velger å tro at dyra også har det bedre med det. I tillegg viser lammene bedre tilvekst, fordi de fysiologisk spiser mer når de ikke har masse ull. Når ulla så vokser ut igjen fortsetter de å spise mye, noe som er bra i forhold til fostring av nye lam.

I lysingen ser det ut til at vi får mellom 1200 og 1400 lam i år, nå er mye av forberedelsene lagt og vi må begynne jobbing med riktig fôring. Etter lysing og klipping ordner storbonden og gardsfruen logistikken foran lammingen. Dyr i ulike stadier av graviditet og med ulikt antall lam skal ha forskjellig fôring. Det er viktig at de nå får den oppbyggingen av næringstilskudd og mineraler som de trenger for å være klar til lamming og gi næring til lammene de skal fø frem.

Så blir det nok lam i år igjen.