En jubilant i blant oss

Jone Gudmestad, tidligere storbonde på Utstein og verdens flinkeste gardbruker, fyller i dag 50 år. Vi gratulerer hjerteligst og benytter samtidig også anledningen til å takke for den mentor du er for oss som gardseiere, for alle råd og veiledning på veien, for din positive holdning og gode humør. Gardslivet er et ordentlig håndverksyrke, det har du vist til det fulle. Respekt!