Eksperthjelp før lamminga

Lysinga er vel gjennomført – vi er glad for det årlige besøket av Geir Brattebø. Da er alle søyene lyst for å se hvor mange lam vi venter i år. Snittet virker bra. Stemningen er god.

Lysinga er det samme som ultralyd. Vi tar ultralyd av samtlige sau, gimrer og fjorlam for å se hvor mange lam vi skal få i årets sesong. Vi får da inn en ekspert som forestår selve ultralyden. Han har en skjerm og scanner alle vommene, da kan han se hvor mange lam hver enkelt sau skal ha, og om det er synlig sykdom. Enkelte sauer kan for eksempel få sykdommen toxoplasmose hvor man mister lam, som kan sees på ultralyd.

Vi har vanligvis mellom 1200 og 1400 lam. Så får vi se hvor vi ender opp i år. Nå starter arbeidet med riktig fôr og lamminga ventes å starte i midten av mars.

Her er en liten filmsnutt fra lysinga.