Besøk av Omsetningsrådet

I dag hadde vi besøk av gjeve gjester her på garden. Omsetningsrådet hadde møte på Utstein Kloster og var i den forbindelse på gardsbesøk. Hyggelig at de ville ta turen innom til oss!

Omsetningsrådet har ansvaret for markedsregulerende tiltak i landbruket, de fører tilsyn med produsentorganisasjonene, krever inn omsetningsavgift og administrerer tilskuddsordninger over statsbudsjettet, i tillegg til å fremme faglige tiltak og opplysningsarbeid ved bruk av omsetningsavgiften.

I Omsetningsrådet sitter reprentanter fra staten, bondeorganisasjonene, samvirkebedriftene og ikke-samvirkebasert næringsmiddelindustri, deriblant styreledne i Tine, Felleskjøpet og Nortura, leder i Bondelaget, Småbrukerlaget, Virke, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund, samt representanter oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Vi fortalte om stedets og gardens historie, driften, de ulike dyreslagene, måten vi jobber og tenker på, samt arbeidet med merkevarebygging og tilleggsnæringer.