Besøk av Matmerk-laget

I forbindelse med Det norske måltid 2016 har flere produsenter i Matmerk-laget vært her i regionen. Matmerk-laget består av produsenter som har oppnådd Spesialitetsmerke eller Geografisk Beskyttet Betegnelse, ofte de fremste innen sitt område. Vi har hatt besøk av Ulvik Frukt og Cider og Rørøsmat ved Galavolden Gård, i tillegg til representanter fra Byrkjedalstunet. Veldig interessant å høre litt om hvordan de tenker og drifter sine varemerker, samtidig som vi formidler historien om Utstein og Klostergarden.

Foto: besøk fra Røros foran Utstein Kloster