Beklager, har ikke anledning – er i paringssesong :0)

Oktober til desember er vel så travle måneder for en avslbesetning som selve lammingen. Da foregår nemlig paringssesongen, og alt annet blir underordnet. Her er litt info om paring av sau, sånn hvis du er interessert. :0)

Søyer er brunstige noen uker på høsten og tidlig på vinteren. De påvirkes av at dagene blir kortere, temperaturen kaldere og at værene kommer tilbake til flokken. Lyset, temperaturen og nærheten til vær setter igang brunstsyklusen.

Sauer kommer som regel tidligere i brunst enn gimrene (toårige søyer) og lammene. De kan ha flere brunstsykluser; brunstperioden er som oftest på to til tre døgn, og det går rundt 16 til 17 dager til neste syklus. Søyene kan også ha stille brunst, hvor det er aktivitet i eggstokkene, men ingen synlige tegn og ingen vilje til å gjennomføre parring.

For å oppdage brunst lar vi risbitter (toårige værer) snuse og identifisere hvilke sauer som er klare for å parres. Disse har forklede på seg, så de ikke kan gjennomføre parring og kalles ofte ‘snusere’.

For vår del er det over 600 sauer, gimrer og lam som skal parres. Ut i fra oppførsel på vær og sau kan vi se hvilke sauer som har stårefleks, det vil si at de er forholdsvis rolige når væren kommer mot dem, de vifter gjerne med halen, de går gjerne i ring, og de står i ro når væren forsøker å hoppe opp på dem. Når vi ser dette, tar vi disse sauene ut av garden og over i en egen innhengning.

Vi går med væren to ganger til dagen, det beste tidspunktet for å parre er nemlig 12 timer etter at sauen for første gang står for væren. Skal det insemineres bør det skje 18-24 timer etter at sauen har stått. Så her er tiden av viktighet.

Avlsarbeid krever mye logistikk og nøyaktighet i hva vi foretar oss. Når vi har plukket ut hvilke sauer som er i brunst sjekker vi O-indeksen på søyene. De som har høy indeks blir inseminert med semin vi har anskaffet. De som har lav indeks blir parret naturlig med prøveværer; dette er værlam født i år. Alle sjekkes selvsagt i dataregisteret mot innavl før parring foretas.

Når sauene er parret tas de ut på beite for en periode. Etter to uker tar vi dem inn i fjoset igjen for å sjekke omløp. Hvis de da reagerer med brunstliknende oppførsel, har de ikke blitt gravide på første forsøk. Da prøver vi én gang til. Og sånn går no dagan.

Lykkes paringen får de gravide sauene være inne i løa, for ute er det ikke nok næring for dem utendørs i svangerskapet og det kan også være ganske værhardt både her og andre steder i Norge på vinterstid, derfor har Norge mest av vinterfôrede sau.