Bedriftsutviklingsprisen i Rogaland

Vi er ufattelig stolte og rørt over å ha mottatt Bedriftsutviklingsprisen for landbruket i Rogaland 2016! Prisutdelingen skjedde under banketten til årets Agrovisjon i Stavanger nå lørdag og innebærer en diplom og NOK 50.000,-.

Prisutdeler var Arna Smistad som er daglig leder i Måltidens Hus. Hun var i juryen sammen med blant annet direktør Elisabeth Saupstad i Region Stavanger, Olav Tegle i innovasjon Rogaland og fylkeslandbrukssjefen Geir Skadberg.

Smistad sa følgende fra juryens begrunnelse: «Men sitt ektefølte engasjement og respekt for sitt virke har vinneren klart å forvalte sin aktivitet på en måte som både hensyntar tradisjon, miljø og behovet for innovasjon. Samtidig som de evner å se hvilke grep som må tas for å lykkes å må et marked og dermed nå sine forbrukere. Vinneren har vært modig i sine investeringer og kan vise til gode omsetningstall på en gard som er i stadig utvikling. Ikke bare har vinneren fokus på sitt eget virke, men sikrer også at deres aktivitet gir merverdi for mange av dere kollegaer i nærområdet, og jobber stadig videre med og å utvide næringsaktiviteter utover ordinær gårdsdrift ved å legge til tilleggsdimensjoner som øker attraktiviteten til en allerede godt besøkt turistperle.»

I juryens begrunnelse heter det videre at Klostergarden forvalter sine ressurser og sin virksomhet på en solid bærekraftig måte. Vinneren har skapt merverdi basert på ressursene i nærmiljøet med en positiv effekt for mange i området. Respekt for kulturlandskap, historie og bondeyrke ble forent med nytenkning og nyskapning i vinnerens virksomhet.

Vi sender en varm takk til alle som bidrar til og gir energi til at vi kan utvikle oss videre! Til familie, gode venner og kjekke kjente, alle våre dyktige produsenter, alle våre gode leverandører og samarbeidspartnere.

Hvert fylke velger ut én vinner som da også blir kandidat i landsfinalen. Noen av kandidatene får delta på Grûne Woche i Berlin i januar, hvor også prisen for bedriftsutvikling i landbruket i Norge deles ut hvert år. Vinneren får NOK 250.000,-. Turen til Berlin står definitivt på ønskelista vår til jul i år! 🙂

Her er omtale i Stavanger Aftenblad om prisutdelingen og her er omtale i Bygdebladet.