Årets første lam! <3

Da er årets første lam kommet til Utstein Gard! Bare 1200 igjen nå. 🙂 Fire fine fagre sorte lam er kommet til verden og beriker med det storfamilien her ute på Utstein. De har vi kalt Torill, Jostein, Stine og Line.

Se intervju om lamminga med storbonden i Bygdebladet her.

#vårensvakresteeventyr #lamminga2019 #nsg #nortura #bare1200igjennå #klostergarden #klosterlam #matregionen #matmanifestet